O projektu Vzpomínky Rychlebských hor

Interaktivní projekt Vzpomínky Rychlebských hor v červnu oživí pohraničí. Dosud nepublikovaný historický materiál mapuje proměny kraje prostřednictvím osobních příběhů.

Javorník hostuje již třetí ročník audiovizuálního festivalu Blacksphere. Letošním tématem je „Vzpomínky – mezi pamětí a historií“ a odehraje se 22. - 25. června 2023 v Městském kulturním středisku Javorník.

V rámci festivalu, kromě filmových a divadelních představení, poprvé spatří světlo světa projekt Vzpomínky Rychlebských hor. Interaktivní instalace návštěvníky vyzývá k zapojení všech smyslů. Participativní charakter neosloví diváka pouze vizuálně atraktivním zpracováním na pomezí umělecké instalace, primárním cílem, který si projekt klade je vtáhnout návštěvníky prostřednictvím interaktivní technologie do děje v regionu. Budou tak mít jedinečnou příležitost sami odkrývat historické reálie centra Rychlebských hor a přilehlého okolí a poutavým způsobem se podílet na spoluvytváření alternativních dějin.

Dotkni se Javorníku

Putování vzpomínkami Javorníku.

Autorské dvojici Marii Krajplové a Jaroslavu Hrdličkovi, která stojí za celým projektem, se podařilo získat doposud nepublikovaný historický materiál. Přímo od pamětníků shromáždili podklady ve formě dobových fotografií a dopisů, mapujících jednotlivé rodinné příběhy na pozadí 1. a 2. světové války. Pomocí těchto mikropříběhů projekt přibližuje dopad doby na rovině osobní archeologie a dokresluje linku velkých dějinných událostí, jež odlehlý region významně formovaly a dodnes se podepisují na jeho podobě.

Součástí projektu je také divadelní inscenace, v níž se umělecká dvojice, na základě nasbíraného archivního materiálu, pokusí částečně rehabilitovat paměť místa a vytvořit nový mýtus a jakousi alternativu vymizelé kolektivní paměti. Součástí inscenace budou osobní výpovědi, videoart, hudba, práce s umělou inteligencí a proměnlivou scénou. Představení tematizuje několik otázek. Kde koření naše osobní mýty, tradice a lze paměť místa přeprogramovat? Jak pracovat s našimi osobními vnitřními programy a stereotypy, či zda možné za pomoci umělé inteligence doplnit chybějící místa historie.

Rychlebské hory pohledem umělé inteligence

Lze za pomoci umělé inteligence doplnit chybějící místa historie?

V návaznosti na snahu překonat kulturní vykořeněnost se bude v rámci festivalu konat také sympozium a umělecké dílny, kde se mohou návštěvníci zapojit do tvorby nové podoby typického zástupce kulturní tradice – lidového kroje. Nejen obyvatelům Rychlebských hor a Jeseníků se tak naskytne možnost vytvořit si osobní mytologii. Bude pak pouze na nich, jaký tvar a podobu krojům a nově vzniklým tradicím otisknou.

Kroje Rychlebských hor

Vytvořme společně nový kroj.

Ačkoliv program Vzpomínky Rychlebských hor mapuje události konkrétního místa, disponuje zároveň obecnější výpovědní a prožitkově-naučnou hodnotou. Rehabilitací a aktualizací vztahu k našim předkům a historii místa, kde žijeme se zabývají lidé nejen v Rychlebských horách.

Nutno tedy podotknout, že projekt nekončí festivalovou premiérou v červnu. Ve formě putovní výstavy jej budete mít v průběhu roku možnost zahlédnout také na dalších místech v České republice. Vývoj projektu a aktuality lze sledovat na facebook.com/blacksphere.festival.

Článek napsala Kristýna Krutilová