O festivalu

Inspirujte se festivalovým obsahem k snění

Festival se koná v Javorníku v Rychlebských horách. Hlavní festivalový dům je MKS Javorník, Nádražní 160, 790 70 Javorník.

Dramaturgie

Mezinárodní audiovizuální a multimediální festival Blacksphere vybírá jedinečná audiovizuální díla. Unikátní přínos Blacksphere festival je v mezioborovém propojování a synergii tvůrce – divák. Blacksphere je tu po celý rok, kdy nabízí přeshraniční spolupráce, mezinárodní síťování tvůrců, edukativní podporu a celoroční nettworking. Pomáháme jednotlivcům i organizacím. Na konci měsíce června se všichni tvůrci setkávají ve městě Javorník a svoje díla prezentují veřejnosti. Genius loci místa konání dodává akci neopakovatelnou atmosféru.

Theater Blacksphere

Blacksphere festival do svého programu vybírá divadelní představení, která jsou vizuálně podmanivá. Theater Blacksphere není pouze doprovodným programem filmového festivalu, ale je svébytným festivalovým konceptem. Je připomínkou toho, že film, od svého vzniku, vycházel z divadelního prostředí.  

Movie Blacksphere

Filmy do soutěžní sekce lze přihlásit přes filmfreeway. 100 nejlepších filmů se promítá v Javorníku na festivalu, kde si nejlepší tvůrci odnesou ceny a trofeje. Partner Movie Blacksphere je Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů ARAS, která je výběrovým spolkem českých profesionálních filmových a televizních režisérů, scenáristů a dramaturgů. Jeho členové usilují o rozvoj svých oborů, autorské kvality a svobody, a ctí pozitivní hodnoty demokratické společnosti.

Clever Blacksphere

Hlavním posláním Blacksphere festival je kreativní vzdělávání a popularizace historie a vědy audiovizuálními prostředky. Clever Blacksphere připravuje festivalové dílny pro mateřské, základní a umělecké školy, pro budoucí i stávající profesionály. Program vzniká ve spolupráci s Binary code, Pevnost Poznání Olomouc a Bionaut.

Gallery Blacksphere

Posláním Gallery Blacksphere je podpora umění, která přesahují jednotlivé umělecké druhy a žánry a propojují umělecké disciplíny. Důraz je kladen na vysoké audiovizuální a obsahové zpracování. Kurátorský tým vybírá umělce, kteří atraktivním a novátorským přístupem představují důležité jevy naší společnosti, aktuální společenská a občanská témata a v neposlední řadě pracují s kulturní dědictvím, které skrze festivalové výstavy zprostředkovávají hostům. Umělecký program pro festival připravuje Galerie Jiřího Jílka Šumperk a Sladovna Písek.